Not Angka Cobalah Kau Mengerti - JRock

kali ini akan saya upload not angka lagu dari band papan atas indonesia yaitu "JROCK" yang merupakan Grup Band asal Jakartadengan judul "Cobalah Kau Mengerti" . JROCK berdiripada 9 november 2003, berikut adalah not angka lagu cobalah kau mengerti. nada warna merah adalah nada tinggi, hitam sedang, dan tebal adalah kres

3   4    5   4   5  4    5   5 7     1  6
su dah ku ka ta kan ber u lang ka li
6   3  4    3    4 3  4  4    1     2       7
se be nar nya d ia pu nya mak sud ha ti

3  4  5    4    5   4    5    5   1 1   3      1
ta pi me nga pa kau tak ma u me nger ti
6     3  4  3  4  3    4    4   1 1 2  7
dan sla lu sa ja kau ber ke ras ha ti
3     4  5    4  5   4     5  5 7  1   6       6
wak tu per ta ma kau ce ri ta ten tang nya
6 3   4  3   4    3 4    4   1    2   7     7
a ku sa ma ska li tak ber bu ruk sang ka
3    4  5    4   5     45  5   2    2  2     3   1
kar na kau bi lang di a ha nya te man sa ja
6  3 4  3   4  3   4   4  1  1  2  7
ta pi la ma la ma ku ja di cu ri ga

reff:

1   2   3   2    3   2      3
co ba lah kau me nger ti
1   2  3   2     3   2      3  
co ba lah kau me nger ti
5     2   7 7  5 2
bah wa a ku i ni
6  7   1   7    1   7 1
te lah me nge ta hu i
3   7 5    5   3 2 1
dia i ngin mi li ki mu
 


Comments